Samenwerking met OBS 't Einder


Samen onder één dak
Onze peuteropvang en buitenschoolse opvang bevindt zich in het gebouw van OBS 't Einder. Heel handig: ons peuterlokaal bevindt zich tussen die van de kleutergroepen. Daardoor staan opvang en onderwijs nauw met elkaar in verbinding. Geregeld gaan de deuren open en spelen de peuters en kleuters samen. Of ze gaan gezamenlijk op ontdekkingstocht op het schoolplein. Vieringen, zoals Pasen, Sinterklaas of Kerst, worden vaak samen gevierd. De kindjes zijn al vroeg gewend aan het gebouw, aan de kinderen en de leerkrachten van school. Hierdoor verloopt de overgang van de peuteropvang naar het basisonderwijs veilig en vertrouwd. 

Samen voor een soepele overgang
Daarnaast is er nauw contact tussen de pedagogisch medewerkers van onze opvang en de leerkrachten en zorgcoördinatoren van de basisschool. Dat betekent dat peuters al vroeg op het vizier staan van school. Welke kinderen komen er de komende twee jaar op school en hebben zij speciale behoeftes? Dan kan school zich daarop voorbereiden. Heeft een kind nog extra voorbereiding nodig? Dan kunnen pedagogisch medewerkers daar nog aan werken. Zodat de peuters straks moeiteloos overgaan van opvang naar onderwijs. 

Meer weten over OBS 't Einder?
Check de website www.obseinder.nl.